علائم / شب نما/پرمالایت آلمان

-علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما ( با رنگ کوره ای )

-علائم فوق جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی واستاندارد iso ضروری می باشد.

-سرپله های شب نمای عاج دار 

-علائم خروج اضطراری 

-علامت گذاری راه های خروج 

مطابق با استانداردهای DIN4844  ، BGR216، BVGA8، DIN675110

 

تابلوها و علائم هشدار دهنده ۵

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش های کنترل خط نمی باشد. برای مثال اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.این تابلو ها و علائم باعث افزایش دید در مواقع آش سوزی و دود می شود.

تابلوها و علائم هشدار دهنده ۴

در مواردی که احتمال تهدید سلامت و ایمنی کارکنان وجود داشته و با نظارت های لازم مهندسی و سیستم های ایمنی قابل پیشگیری و کنترل نباشد ، کارفرمایان ملزم هستند که از وجود تابلوها و علائم لازم و کافی و نصب علائم در محیط یقین حاصل نمایند.

۹۹/۱۱/۶

تابلوها و علائم هشدار دهنده۳

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای آمد و شد و مکانهای خطرناک (نظیر جایی که امکان لغزیدن و افتادن از بلندی برای عابران وجود دارد یا ارتفاع سقف برای عبور کوتاه است) الزامی است ۹۹/۱۱/۲

تابلوها و علائم هشداردهنده ۲

در بعضی موارد لازم است ترکیبی بیش از یک نوع علامت ایمنی استفاده شود برای مثال علائم نوری با یک علامت صوتی حاوی پیام خطر ( مثل آژیر خطر) ترکیب گردد و یا علائم حرکات دست با ارتباط کلامی ترکیب شود تا افراد را از خطر مطلع نماید. ۹۹/۱۰/۲۹

تابلوها و علائم هشداردهنده ۱

چنانچه به هر علتی مثل (پوشیدن وسایل و ابزار ایمنی) میزان شنوایی یا بینایی کاهش یابد اقدام برای بهتر شدن دید و یا شنیدن هشدار های ایمنی الزامی است. ۹۹/۱۰/۲۷

خروج اضطراری ۷

علائم نورانی خروج باید دارای نورپردازی داخلی و دارای حروف سفید رنگ بر اساس ضخامت قلم حداقل ۲۰ میلیمتر در روی زمینه شفاف سبز رنگ، حاوی کلمات ” خروج اضطراری” یا راه پله اضطراری باشند و در نزدیکی درب یا پنجره ای که به خروجی اضطراری هدایت می شود نصب گردند.

۹۹/۹/۱۷

خروج اضطراری۶

مسئول ایمنی ساختمان باید نصب تابلوهای تکمیلی جهت باز نگهداشتن مسیرهای خروجی را که معمولا کمتر استفاده می شود و امکان تبدیل انها به انباری و محل انباشت وسایل وجود دارد الزامی کند. این علامات باید در محل هایی که به وضوح دیده شود با مضمون خروج اضطراری در قسمت مناسبی از درب نصب شوند.

۹۹/۹/۱۱

خروج اضطراری ۴

در ساختمان هایی که تنوع مشاغل وجود دارد هنگام نصب علائم ایمنی باید از علائم همسان استفاده شود تا مردم را در مورد مسیرهای خروجی دچار سردرگمی نکند

۹۹/۹/۰۴

خروج اضطراری ۳

اگر خروجی در معرض دید نباشد و یا کسی را که در حال گریختن است دچار تردید نماید نصب علائم مکمل خروج اضطراری به همراه جهت نماها به تعداد لازم و در مکانهای مناسب در طول مسیر خروج الزامی است.

۹۹/۹/۲

خروج اضطراری ۲

باید از روشن شدن چراغها و علائم نورانی نصب شده بر فراز دربهای خروج به محض اعلام خطر اطمینان حاصل شود. اگر امکان قراردادن علامت نورانی بر فراز درب وجود ندارد باید در محلی که به وضوح قابل رویت بوده و کمتر امکان کثیف یا پنهان شدن در پشت موانع را دارد نصب گردد.۹۹/۸/۲۹

علائم خروج اضطراری

به منظور هدایت صحیح افراد خروجی های مختلف ساختمان باید توسط علائم و تابلوها کاملا واضح و اشکار گردند تا مردم بدانند راههایی غیر از راهی که از آن وارد شده اند نیز برای خروج وجود دارد.۹۹/۸/۲۷

علائم ایمنی

مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاهها و ساختمان ها به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه جوئی در منابع ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم بوده و باید در محل هائی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد علائم هشدار دهنده نصب کنند.۹۹/۸/۲۶

تابلوهای خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان مدت زمان میرائی علائم در تاریکی حداکثر ۶-۳ ساعت

-مدت زمان میرائی علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان در تاریکی حداکثر ۶-۳ ساعت می باشد.

علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما(با رنگ کوره ای)

علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما(با رنگ کورهای) دارای مشخصات زیر است:

 • مطابق با استانداردهای DIN 675110,BVG A8,BGR 216,DIN 4844
 • برای نشان دادن راههای خروجی به هنگام تخلیه اضطراری افراد
 • امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک
 • بدون نیاز به منبع انرژی الکتریسیته
 • ساخته شده از ذرات رنگ دانه زمینی شب نما با چگالی شب تاب بالا

۷ مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکار مبارک باد

-۷مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکار مبارک باد

تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان مرکز شهید قاضی طباطبایی تبریز

– تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان مرکز مخابرات شهید قاضی طباطبایی تبریز تیرماه ۱۳۹۹

تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

-تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اردیبهشت ۱۳۹۹

تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه طرح تکمیلی بهارستان

– تامین و نصب علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه طرح تکمیلی بهارستان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تامین و نصب سرپله های عاجدار محصول پرمالایت آلمان- شرکت زاگرس در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱

-تامین و نصب سرپله های عاجدار محصول پرمالایت آلمان– شرکت زاگرس در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱

تامین و نصب سرپله های عاجدار پرمالایت آلمان-بیمارستان حضرت علی اصغر در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۲

-تامین و نصب سرپله های عاجدار شب نما پرمالایت آلمان-بیمارستان حضرت علی اصغر در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۲

نصب سرپله سمباده ای ۵ سانتی در بانک سامان شعبه میدان سرو دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۱

نصب سرپله سمباده ای ۵ سانتی در بانک سامان شعبه میدان سرو دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۱

تامین و ارائه سرپله های سمباده ای بیمارستان اعصاب و روان پرتو شیراز

-تامین و ارائه سرپله های سمباده ای بیمارستان اعصاب و روان پرتو شیراز

تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان پاساژ سپهر تهران

-تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان پاساژ سپهر تهران

تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان در باشگاه شهید زرگر

-تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان در باشگاه شهید زرگر

تامین و ارائه تابلوهای علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه محمودآباد

– تامین و ارائه علائم شب نما پرمالایت آلمان جهت پروژه محمودآباد

هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک باد

-هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک باد/ ۱۳ مهر ماه روز نیروی انتظامی

حضور شرکت پارسیان فجر سپهر در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی،امنیتی و ایمنی(Ipas)

حضور شرکت پارسیان فجر سپهر در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی(Ipas)

 

موارد استفاده از تابلوهای خروج اضطراری در ساختمان ها و مراکز عمومی

– موارد استفاده از تابلوهای خروج اضطراری در ساختمان ها و مراکز عمومی از جمله راه آهن، فرودگاهها، منازل، پلکان ها، راهروها، برج ها، بیمارستان، هتل ها، پادگان ها، پالایشگاهها، کارخانجات، مترو و هر مکانی که تاریکی در آنجا بتواند برای انسان خطر آفرین باشد مورد استفاده قرارگیرد. علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان یکی از بهترین برندهای اروپایی است که شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری محصولات این شرکت می باشد

براي تخليه سريع افراد در تاريكي و دود چه راه حلهائي وجود دارد؟

– تاريكي و دود پديده هايي ناخوشايند و آغازي بر يك بحران در راه. براي مقابله با تاريكي از برق عادي و در صورت قطع آن از برق اضطراري استفاده مي شود ولي بعد چه؟ در فاصله زماني قرار گرفتن ژنراتور اضطراري در مدار چه بايد كرد؟ چه مقدار ميتوان به عملكرد بموقع ژنراتور اضطراري متكي بود؟ آيا چراغهاي اضطراري در دود كارآي دارد؟ براي تخليه سريع افراد در تاريكي ودود چه راه حلهائي وجود دارد؟ با تابلوهای خروج اضطراری شب نما در هنگام حادثه مسیر ایمن را نشان دهید .برچسب شب نما بعد از تابش نور به آن، نور را در خود ذخیره می کند و در تاریکی، نور ذخیره شده را بازتابش می کند/ علائم شب نما پرمالایت آلمان که شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری آن در ایران می باشد پیشرو در ارائه علائم شب نما در ایران می باشد

تجهیزات ایمنی می توانند نقش زیادی در کاهش میزان آسیب های احتمالی داشته باشند

 

تجهیزات ایمنی می توانند نقش زیادی در کاهش میزان آسیب های احتمالی داشته باشند، بنابراین شرکت پارسیان فجر سپهر اقدام به ارائه ی انواع تجهیزات ایمنی از جمله علائم شب نما پرمالایت آلمان با کارایی های مختلف نموده است. علائم ایمنی خروج اضطراری با نصب در محل مناسب می تواند به عنوان یک هشدار دهنده عمل کند

حادثه ۱۱ سپتامبر و نجات هزاران نفر به علت استفاده از علائم شب نما در ساختمان های تجارت جهانی

– آیا می دانستید در حادثه ۱۱ سپتامبر به علت استفاده از علائم شب نما در ساختمان های تجارت جهانی، هزاران نفر مسیرهای خروج را در میان تاریکی و دود پیدا کردند و توانستند قبل از فروریزی ساختمان ،آن را ترک کنند؟ آنها جان خود را مدیون این علائم هستند/شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری علائم شب نما محصولات پرمالایت آلمان در ایران

آنچه در هنگام اضطرار و وحشت آتش سوزی می تواند به افراد کمک کند چیست؟

– در هنگامه حریق علاوه بر معماری ایمنی باید از تمهیدات مختلف ایمنی از جمله تابلوها و علائم نشانگر تجهیزات آتش نشانی شب نما بهره برد تا فردی که دچار وحشت و اضطراب آتش سوزی و احتمالا مقداری دود زدگی و ناتوانی جسمی است، بتواند در وضعیت سرگردان ، به کمک این علائم ، به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی و از ساختمان خارج شود. از دیگر کاربرد های این فناوری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • این تابلوها در زمان قطعی برق هدایت افراد را به عهده داشته و وظیفه خود را به عنوان تجهیزات پدافند غیر عامل ساختمان، به خوبی انجام می دهد.
 • در ایجاد افزایش میزان امنیت افراد موثر است.

آتش نشانان را در شناسایی مسیر های خروج یاری می دهد

حفاظت از جان و مال دو هدف اصلی علم مهندسی که جهت تامین هر کدام انواع حفاظت غیر عامل و عامل اجرا می شود

-در هنگام حریق حفاظت از جان و مال، همواره ۲ هدف اصلی علم مهندسی می باشد که جهت تامین هر کدام انواع حفاظت غیر عامل و عامل اجرا می شود. یکی از موارد دفاع غیر عامل علائم و تابلوهای خروج اضطراری است که در سال های اخیر تحقیقات زیادی در مورد آنها انجام شده و محصولات جدیدی با عملکرد نورتابی در تاریکی، وارد صنعت ایمنی شده است/علائم خروج اضطراری شب نما شرکت پرمالایت آلمان که شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری این محصولات در ایران است، از برندهای برتر دنیا  در حوزه امنیت و ایمنی محسوب می شود

کاهش حداکثری صدمات جانی در حوادث ناشی از زلزله و آتش سوزی با علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

– بعد از حوادثی نظير زلزله و آتش سوزی، اولين اقدام قطع جريان برق و گاز است. قطع جريان گاز و برق به اين خاطر صورت مي گيرد كه حوادث ثانوی برای افرادي كه در زير آوار گير كرده اند و يا افرادی كه مي خواهند از ساختمان خارج شوند رخ ندهد. پس نياز است كه برق قطع گردد و طبيعتا بعد از قطع جريان برق، محيط تاريك مي گردد. علائم خروج اضطراری شب نما اكنون وارد عمل مي شوند و صدمات جانی افراد را به حداقل ممکن می رساند/علائم خروج اضطراری شب نما شرکت پرمالایت آلمان که شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری این محصولات در ایران است، از برندهای برتر دنیا  در حوزه امنیت و ایمنی محسوب می شود

با نصب علائم شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان در محیط کاری خود، می توانید روند معرفی خطرات را به کارکنان تسریع بخشید

-برخی از صنایع بسیار بزرگ بوده و به نسبت تنوع خطرات آنها نیز بیشتر می باشد .در صنایع بزرگ تقریبا غیر ممکن است در اثر تجربه تمامی کارکنان به تمامی خطرات و تمام محل ها آشنا شوند. با نصب علائم شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان در محیط کاری خود، می توانید روند معرفی خطرات را به کارکنان تسریع بخشید. شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری شرکت پرمالایت آلمان

امکان خروج بی خطر و آسان با علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما

 

علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما(با رنگ کوره ای) پرمالایت آلمان علائمی می باشند که  امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک را به هنگام تخلیه اضطراری افراد فراهم می سازد

ساختمانهای بلند مرتبه و چالش های پیش روی مهندسین ایمنی

– تمایلی که در ۳۰ سال اخیر برای احداث ساختمانهای بلند و بزرگ بوجود آمده است، مهندسین ایمنی را با چالش های فراوانی مواجه نموده است. یکی از این چالش ها پخش دود و حرارت ناشی از آتش سوزی در ساختمان و کاهش توانایی فرار متصرفان در ساختمان های بزرگ می باشد که سالانه جان صدها نفر از دست می رود. علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان، نسل جدیدی از علائم خروج است که به جهت کاهش صدمات جانی مورد استفاده قرار می گیرد

مجهز شدن بانکها به سرپله های عاجدار شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان

– مجهز شدن بانکها به سرپله های عاجدار شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان توسط شرکت پارسیان فجر سپهر

۷ مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد

آتش نشان ها ایمنی را مصونیت در برابر آسیب های ناشی از حوادث، اعم از طبیعی و غیرطبیعی معنا کرده اند.
۷ مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی

علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

 

– به کار بردن علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان در مراکز اداری ، تجاری، رفاهی و … جهت نشان دادن راههای خروج و مسیرهای پر تردد

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری علائم خروج اضطراری شب نما شرکت پرمالایت آلمان در ایران

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری علائم خروج اضطراری شب نما شرکت پرمالایت آلمان در ایران می باشد

فروش سرپله های عاجدار شب نما پرمالایت آلمان جهت جلوگیری از سرخوردن افراد و نشان دادن مسیر

– فروش سرپله های عاجدار شب نما پرمالایت آلمان جهت جلوگیری از سرخوردن افراد و نشان دادن مسیر

علائم خروج اضطراری شب نما شرکت پارسیان فجر سپهر محصول شرکت پرمالایت آلمان

 

– استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما شرکت پارسیان فجر سپهر محصول شرکت پرمالایت آلمان جهت نشان دادن مسیر خروج در مواقع اضطراری

لیبل تابلوهای خاموش کننده دی اکسید کربن ، خاموش کننده پودر و گاز و خاموش کننده آب و گاز جهت استفاده در ادارات ، فروشگاهها ، مراکز تفریحی و …. موجود می باشد

 

لیبل تابلوهای خاموش کننده دی اکسید کربن ،خاموش کننده پودر و گاز و خاموش کننده آب و گاز جهت استفاده در ادارات، فروشگاهها، مراکز تفریحی و …. موجود می باشد

 

 

نصب تابلوهای شب نما خروج اضطراری پرمالایت آلمان در ایستگاههای مترو

نصب تابلوهای شب نما خروج اضطراری پرمالایت آلمان توسط شرکت پارسیان فجر سپهر در ایستگاههای مترو

انواع نوارهای سمباده ای ۵ و ۱۰ سانتی

– استفاده از نوار سمباده ای جهت جلوگیری از سرخوردن با عرض های ۵ سانتی و ۱۰ سانتی

فروش ویژه نوارهای سمباده ای

– فروش ویژه نوارهای سمباده ای در رول های ۱۸ متری

شرکت پارسیان فجر سپهر تنها نماینده رسمی محصول  PERMALIGHT درایران

 براساس مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

***این علائم جهت مشخص کردن مسیر راههای خروج اضطراری وعلائم راهنما در مواقع تاریک وقابل استفاده در مکان های پر تردد می باشد .اگرخروج در معرض دید نباشد ویا کسی را درحال گریختن است دچار تردید نماید ، نصب علائم مکمل خروج اضطراری بهمراه جهت نماها به تعداد لازم ودرمکان های مناسب درطول مسیر خروج الزامی است .

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

*** علامت گذاری راه های خروج ودسترسی های خروج باید با علامت تائید شده که سمت وجهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان می دهد مشخص شود مگر آنکه خروج ومسیر دسترسی به آن و فوریت ، قابل دیدن باشد .

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

علائم خروج اضطراری یا پرمالایت ها

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای رفت وآمد و مکانهای خطرناک (نظیر جایی که امکان لغزیدن و افتادن از بلندی برای عابران وجود دارد یا ارتفاع سقف برای عبور کوتاه است) الزامی است.

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

پرمالایت ها به منظور هدایت صحیح افراد به خروجی های مختلف ساختمان ، باید توسط علائم و تابلوها کاملا واضح و اشکار گردند تا مردم بدانند راههایی غیر از راهی که از آن وارد شده اند نیز برای خروج وجود دارد.

۱۴۰۰/۱۲/۰۱


تابلو اول ایمنی بعد کار شب نما[/caption]

تابلوها و علائم هشداردهنده باید در محل هائی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد نصب شوند

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک را فراهم میکنند

اگر امکان قراردادن علامت نورانی بر فراز درب وجود ندارد باید در محلی که به وضوح قابل رویت است نصب شود

۱۴۰۰/۱۲/۰۳

در صورتیکه از همه نقاط خروجی علامت خروج دیده نشود باید علائم نورانی دیگری بصورت جهت نما با نورپردازی داخلی یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم حداقل ۱۰ میلیمتر بر زمینه سبز در راهروها یا گذرگاه ها نصب شود

۱۴۰۰/۱۲/۰۵

کاربرد علائم برای نشانه گزاری محوطه ها و مکان های دارای مواد ، خطرناک است

۱۴۰۰/۱۲/۰۷

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش های کنترل خط نمی باشد. برای مثال اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

در هنگام حریق علاوه بر معماری ایمنی باید از تمهیدات مختلف ایمنی از جمله تابلوها و علائم نشانگر تجهیزات آتش نشانی شب نما  بهره برد تا فردی که دچار وحشت و اضطراب آتش سوزی و احتمالا مقداری دود زدگی و ناتوانی جسمی است، بتواند در وضعیت سرگردان ، به کمک این علائم ، به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی و از ساختمان خارج شود

۱۴۰۰/۱۱/۰۲

مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاهها و ساختمان ها به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه جوئی در منابع ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم بوده و باید در محل هائی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد علائم هشدار دهنده نصب کنند.

۱۴۰۰/۱۱/۰۳

مالک ساختمان مسئول نصب علائم  راهنما در مکانهای عمومی مثلا راه پله بوده و در صورت عدم اطلاع باید با مسئولین ذیربط در اتش نشانی هماهنگ نماید. صاحبان مشاغل آزاد  نیز مسئول نصب علائم ضروری در داخل قسمت ساختمان خود هستند.

۱۴۰۰/۱۱/۰۵

مسئول ایمنی ساختمان باید با نصب تابلوهای تکمیلی جهت باز نگهداشتن مسیرهای خروجی را که معمولا کمتر استفاده می شود و امکان تبدیل آنها به انباری و محل انباشت وسایل وجود دارد الزامی کند. این علائم باید در محل هایی که به وضوح دیده شود با مضمون خروج اضطراری در قسمت مناسبی از درب نصب شوند

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

شب رنگ ها از مرغوبترین شبرنگ هاست که ۳ ساله موجود در ایران است .باتوجه به چاپ UV استفاده در تابلو در فضاهای سرپوشیده  ده سال ودر فضاهای سرباز و زیر نور خورشید چهار سال ماندگاری خواهد داشت .

شب نما با چگالی شب تاب بالا بر روی پلیت آلومینیوم به صورت رنگ کوره ای پخته شده استحکام وطول عمر بالایی دارد وبا جذب انرژی نورانی ( طبیعی و فلورنت ) بمدت ۵ الی ۱۰  ساعت قابلیت نوردهی  و میرا بین ۳ الی ۸ ساعت دارا می باشد.

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

انواع علائم شب نما ( پرمالایت ها)

***علائم خطر

***علائم اطلاع رسانی و راهنما

***علائم ترافیکی

***علائم پرهیز

***علائم خروج اضطراری

***علامت گذاری راه های خروج ( نمادها)

***سرپله های شب نمای عاج دار

***علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما ( با رنگ کوره ای )

چاپ علائم ایمنی به روش  UVprinting یکی از بروزترین دستگاههای کره ای موجود در کشور است .

۱۴۰۰/۱۱/۱۱

*چسباندن شبرنگ وفتولمومنیت روی  ورق های آلومینیوم بوسیله غلطک مخصوص می باشد که این عمل مانع از ایجاد حباب وچروک در تابلوها می باشد .

* کلیه تابلوها جهت جلوگیری ازضربه درهنگام حمل ونقل داخل پلاستیک های حبابدار یا ضدضربه  بسته بندی می گردد.

-علائم هشداردهنده  شب نما ساخت کشور آلمان بوده و فاقد سرب و مواد سمی هم هستند.

-علائم فوق جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی واستاندارد iso ضروری می باشد.

-مطابق با استانداردهای DIN 675110,BVG A8,BGR 216,DIN 4844

– غیرسمی و ضدحریق  هستند

– بدون نیاز به منبع انرژی الکتریسیته (منبع نور )

-مناسب محیط های تاریک و بدون منبع نور هستند وهمچنین مناسب محیط های با دود غلیظ به هنگام آتش سوزی

-مدت زمان میرائی علائم خروج اضطراری شب نما (پرمالایت آلمان )در تاریکی حداکثر ۶-۳ ساعت می باشد

– این علائم دارای طول عمر نامحدود با قابلیت نصب آسان.

-ساخته شده از ذرات رنگ دانه زمینی شب نما با چگالی شب تاب بالا

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

سرپله های شب نمای عاج دار جهت مشخص کردن محدوده پله درتاریکی به دلیل وجود نوار شب نما  از سرخوردن  افراد جلوگیری بعمل آورده ، عامل ضربه گیره و ازشکسته شدن لبه پله کمک بسزایی می نماید .

۱۴۰۰/۱۱/۱۴

نوارهای سمباده ای

از نوارهای سمباده ای با عرض های ۵ سانتی متر و ۱۰ سانتی متر جهت جلوگیری از سرخوردن در لبه پله ها و مکانهایی که احتمال سرخوردن وجود دارد ، می توانید استفاده کنید .هر رول ۱۸ متر می باشد . پشت چسبدار هستند و در صورت تمایل برای محکم  کردن آنها می توانید از چسب کرافت استفاده کنید .

پرمالایت آلمان-پروژه بیمارستان علی اصغر[/caption]

۱۴۰۰/۱۱/۱۶

علائم نورانی خروج باید دارای نورپردازی داخلی و دارای حروف سفید رنگ بر اساس ضخامت قلم حداقل ۲۰ میلیمتر در روی زمینه شفاف سبز رنگ، حاوی کلمات ” خروج اضطراری” یا راه پله اضطراری باشند و در نزدیکی درب یا پنجره ای که به خروجی اضطراری هدایت می شود نصب گردند

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

در بعضی موارد لازم است ترکیبی بیش از یک نوع علامت ایمنی استفاده شود برای مثال علائم نوری با یک علامت صوتی حاوی پیام خطر ( مثل آژیر خطر) ترکیب گردد و یا علائم حرکات دست با ارتباط کلامی ترکیب شود تا افراد را از خطر مطلع نماید.

۱۴۰۰/۱۱/۱۸

علائم خروج اضطراری امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک

این علامات باید در محل هایی که به وضوح دیده شود با مضمون خروج اضطراری در قسمت مناسبی از درب نصب شوند

 باید از روشن شدن چراغها و علائم نورانی نصب شده بر فراز دربهای خروج به محض اعلام خطر اطمینان حاصل شود.

۱۴۰۰/۱۱/۲۰

خدمات در اماکن ذیل که حاصل رضایتمندی را آنها را فراهم نموده است :

فروردگاه امام ( ره) – فرودگاه مهرآباد – سازمان یونسیف – وزارت کشور – شرکتهای آب وفاضلاب – شرکت ملی صادرات گاز – شرکت مایع سازی گاز – سازمان بازنشستگی کشور – سازمان بورس واوراق بهادر – شرکت همراه اول – شهرداری ها –بیمارستان ها – مترو – مدیریت پروژه های نیروگاهی – ادارات مرکزی بانکها – سازمان  استاندارد- موزه ها – پتروپارس – شرکت ملی فولاد ایران …

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

-علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما ( با رنگ کوره ای )

-علائم فوق جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی واستاندارد iso ضروری می باشد.

-سرپله های شب نمای عاج دار 

-علائم خروج اضطراری 

-علامت گذاری راه های خروج 

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

پرمالایت ها

مناسب محیط های تاریک و بدون منبع نور هستند

 علائم شب نما عاری از رادیواکتیو، فسفر و رنگ سربی هستند

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

علائم هشدار

مالک ساختمان مسئول نصب علائم در مکانهای عمومی مثلا راه پله بوده و در صورت عدم اطلاع باید با مسئولین ذیربط در اتش نشانی هماهنگ نماید. صاحبان مشاغل ازاد نیز مسئول نصب علائم ضروری در داخل قسمت خود از  ساختمان هستند.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

علائم شب نما

مناسب محیط های تاریک و بدون منبع نور
مناسب محیط های با دود غلیظ به هنگام آتش سوزی
غیر سمی
عاری از رادیواکتیو، فسفر و رنگ سربی
ضد حریق
طول عمر نامحدود با قابلیت نصب آسان

انواع علائم شب نما

علائم خطر

علائم اطلاع رسانی

علائم ترافیکی

علائم پرهیز

:نوارهای سمباده ای

از نوارهای سمباده ای با عرض های ۵ سانتی متر و ۱۰ سانتی متر جهت جلوگیری از سرخوردن لبه پله ها و مکانهایی که احتمال سرخوردن وجود دارد ، می توانید استفاده کنید .هر رول ۱۸ متر می باشد . پشت چسبدار هستند و در صورت تمایل برای محکم     کردن آنها می توانید از چسب کرافت استفاده کنید .

:علائم

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای آمد و شد و مکانهای خطرناک (نظیر جایی که امکان

لغزیدن و افتادن از بلندی برای عابران وجود دارد یا ارتفاع سقف برای عبور کوتاه است) الزامی است

۴:علائم خروج اضطراری

در صورتیکه از همه نقاط خروجی علامت خروج دیده نشود باید علائم نورانی دیگری بصورت جهت نما با نورپردازی داخلی یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم حداقل ۱۰ میلیمتر بر زمینه سبز در راهروها یا گذرگاه ها نصب شود

مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاهها و ساختمان ها به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه جوئی در منابع ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم بوده و باید در محل هائی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد علائم هشدار دهنده نصب کنند.

۱۴۰۰/۳/۰۹

:علائم

مسئول ایمنی ساختمان باید نصب تابلوهای تکمیلی جهت باز نگهداشتن مسیرهای خروجی را که معمولا کمتر استفاده می شود و امکان تبدیل انها به انباری و محل انباشت وسایل وجود دارد الزامی کند. این علامات باید در محل هایی که به وضوح دیده شود با مضمون خروج اضطراری در قسمت مناسبی از درب نصب شوند

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش های کنترل خط نمی باشد. برای مثال اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.

۱۴۰۰/۰۳/۱۲

نوارهای سمباده ای

از نوارهای سمباده ای با عرض های ۵ سانتی متر و ۱۰ سانتی متر جهت جلوگیری از سرخوردن لبه پله ها و مکانهایی که احتمال سرخوردن وجود دارد ، می توانید استفاده کنید

۱۴۰۰/۰۳/۱۳

-مدت زمان میرائی علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان در تاریکی حداکثر ۶-۳ ساعت می باشد.

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

:علائم اضطراری

. این علائم دارای عمر نامحدودی بوده، غیر سمی و ضدحریق هم هستند

۱۴۰۰/۰۳/۲۵

  تابلوهای هشدار دهنده

تابلوها و علائم باید در محل هائی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد نصب شوند

۱۴۰۰/۰۳/۲۹

:پرمالایت ها

به منظور هدایت صحیح افراد خروجی های مختلف ساختمان باید توسط علائم و تابلوها کاملا واضح و اشکار گردند

۱۴۰۰/۰۳/۳۰

permalights  can be bright between 8_36 hours

۱۴۰۰/۰۴/۱۰

علائم نورانی خروج باید دارای نورپردازی داخلی و دارای حروف سفید رنگ بر اساس ضخامت قلم حداقل ۲۰ میلیمتر در روی زمینه شفاف سبز رنگ، حاوی کلمات ” خروج اضطراری” یا راه پله اضطراری باشند و در نزدیکی درب یا پنجره ای که به خروجی اضطراری هدایت

 می شود نصب گردند۱۴۰۰/۰۴/۲۳

permalights can install easily and they are so light

۱۴۰۰/۰۵/۰۲

در بعضی موارد لازم است ترکیبی بیش از یک نوع علامت ایمنی استفاده شود برای مثال علائم نوری با یک علامت صوتی حاوی پیام خطر ( مثل آژیر خطر) ترکیب گردد و یا علائم حرکات دست با ارتباط کلامی ترکیب شود تا افراد را از خطر مطلع نماید.

۱۴۰۰/۰۵/۰۳

علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما(با رنگ کوره ای) دارای مشخصات زیر است:

 • مطابق با استانداردهای DIN 675110,BVG A8,BGR 216,DIN 4844

 • برای نشان دادن راههای خروجی به هنگام تخلیه اضطراری افراد

 • امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک

 • بدون نیاز به منبع انرژی الکتریسیته

 • ساخته شده از ذرات رنگ دانه زمینی شب نما با چگالی شب تاب بالا

 • ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش های کنترل خط نمی باشد. برای مثال اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.

۱۴۰۰/۰۵/۱۰

در صورتیکه از همه نقاط خروجی علامت خروج دیده نشود باید علائم نورانی دیگری بصورت جهت نما با نورپردازی داخلی یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم حداقل ۱۰ میلیمتر بر زمینه سبز در راهروها یا گذرگاه ها نصب شود.

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

– در هنگام حریق علاوه بر معماری ایمنی باید از تمهیدات مختلف ایمنی از جمله تابلوها و علائم نشانگر تجهیزات آتش نشانی شب نما بهره برد تا فردی که دچار وحشت و اضطراب آتش سوزی و احتمالا مقداری دود زدگی و ناتوانی جسمی است، بتواند در وضعیت سرگردان ، به کمک این علائم ، به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی و از ساختمان خارج شود

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای آمد و شد و مکانهای خطرناک (نظیر جایی که امکان لغزیدن و افتادن از بلندی برای عابران وجود دارد یا ارتفاع سقف برای عبور کوتاه است) الزامی است

۱۴۰۰/۰۵/۱۴

باید از روشن شدن چراغها و علائم نورانی نصب شده بر فراز دربهای خروج به محض اعلام خطر اطمینان حاصل شود. اگر امکان قراردادن علامت نورانی بر فراز درب وجود ندارد باید در محلی که به وضوح قابل رویت بوده و کمتر امکان کثیف یا پنهان شدن در پشت موانع را دارد نصب گردد.

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

-مدت زمان میرائی پرمالایت آلمان در تاریکی حداکثر ۶-۳ ساعت می باشد.

۱۴۰۰/۰۵/۱۷

کاربرد علائم برای نشانه گزاری محوطه ها و مکان های دارای مواد خطرناک است

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

 پرمالایت ها

مناسب محیط های تاریک و بدون منبع نور هستند

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

 علائم شب نما عاری از رادیواکتیو، فسفر و رنگ سربی هستند

۱۴۰۰/۰۵/۲۱

علائم خروج اضطراری

  امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک را فراهم میکنند

۱۴۰۰/۰۵/۲۳

kinds of permalights:

prohibition signs

warning signs

۱۴۰۰/۰۵/۲۴

این علامات باید در محل هایی که به وضوح دیده شود با مضمون خروج اضطراری در قسمت مناسبی از درب نصب شوند

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

permalights can prevent slipping and they are so light.

۱۴۰۰/۰۶/۰۱

اگر امکان قراردادن علامت نورانی بر فراز درب وجود ندارد باید در محلی که به وضوح قابل رویت است نصب شود

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

برای محکم کردن پرمالایت ها می توانید از چسب کرافت استفاده کنید

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

 :parsian fajr company offer you these permalights

prohibition signs

warning signs

trafic equipment

trafic signs

safe condition signs

information signs

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

علائم شب نما :

ضد حریق و عاری از رادیواکتیو، فسفر و رنگ سربی هستند.

۱۴۰۰/۰۶/۰۶

اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.

۱۴۰۰/۰۶/۰۷

به منظور هدایت صحیح افراد خروجی های مختلف ساختمان باید توسط علائم و تابلوها کاملا واضح و اشکار گردند تا مردم بدانند راههایی غیر از راهی که از آن وارد شده اند نیز برای خروج وجود دارد.

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای آمد و شد و مکانهای خطرناک الزامی است

۱۴۰۰/۰۶/۰۹

در هنگام حریق علاوه بر معماری ایمنی باید از تمهیدات مختلف ایمنی از جمله تابلوها و  تجهیزات آتش نشانی شب نما بهره برد تا فرد دچار وحشت و اضطراب آتش سوزی نشود.

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

باید از روشن شدن چراغها و علائم نورانی نصب شده بر فراز دربهای خروج به محض اعلام خطر اطمینان حاصل شود.

۱۴۰۰/۰۶/۱۱

در بعضی موارد لازم است ترکیبی بیش از یک نوع علامت ایمنی استفاده شود برای مثال علائم نوری با یک علامت صوتی حاوی پیام خطر ( مثل آژیر خطر) ترکیب گردد

۱۴۰۰/۰۶/۱۴

-مدت زمان میرائی علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان در تاریکی حداکثر ۶-۳ ساعت می باشد.

۱۴۰۰/۰۶/۱۵

به منظور هدایت صحیح افراد خروجی های مختلف ساختمان باید توسط علائم و تابلوها کاملا واضح و اشکار گردند تا مردم بدانند راههایی غیر از راهی که از آن وارد شده اند نیز برای خروج وجود دارد.

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

علائم هشدار شب نما ساخت کشور آلمان بوده و فاقد سرب و مواد سمی هم هستند.

۱۴۰۰/۰۶/۱۷

علائم اطلاع رسانی ، علائم ترافیکی ، علائم پرهیز از انواع علائم شب نما هستند.

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

مسئول ایمنی ساختمان باید نصب تابلوهای تکمیلی جهت باز نگهداشتن مسیرهای خروجی را که معمولا کمتر استفاده می شود و امکان تبدیل انها به انباری و محل انباشت وسایل وجود دارد الزامی کند. این علامات باید در محل هایی که به وضوح دیده شود با مضمون خروج اضطراری در قسمت مناسبی از درب نصب شوند.

۱۴۰۰/۰۶/۲۰

نصب علائم مندرج در این مقررات در مسیرهای آمد و شد و مکانهای خطرناک (نظیر جایی که امکان

لغزیدن و افتادن از بلندی برای عابران وجود دارد یا ارتفاع سقف برای عبور کوتاه است) الزامی است

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

کارفرمایان و مدیران کارگاهها و ساختمان ها به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه جوئی در منابع ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم هستند.

۱۴۰۰/۰۶/۲۲

what permalights do?

they can show the escape ways*

permalights  can be bright between 8_36 hours*

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

نوارهای سمباده ای

از نوارهای سمباده ای با عرض های ۵ سانتی متر و ۱۰ سانتی متر جهت جلوگیری از سرخوردن لبه پله ها و مکانهایی که احتمال سرخوردن وجود دارد ، می توانید استفاده کنید

۱۴۰۰/۰۶/۲۵

علائم هشدار

مالک ساختمان مسئول نصب علائم در مکانهای عمومی مثلا راه پله بوده و در صورت عدم اطلاع باید با مسئولین ذیربط در اتش نشانی هماهنگ نماید. صاحبان مشاغل ازاد نیز مسئول نصب علائم ضروری در داخل قسمت خود از      ساختمان هستند.

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

علائم شب نما

مناسب محیط های با دود غلیظ به هنگام آتش سوزی
غیر سمی
عاری از رادیواکتیو، فسفر و رنگ سربی

۱۴۰۰/۰۶/۲۹

kinds of permalights:

prohibition signs

warning signs

trafic equipment

trafic signs

safe condition signs

information signs

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

علائم نورانی خروج باید دارای نورپردازی داخلی و دارای حروف سفید رنگ بر اساس ضخامت قلم حداقل ۲۰ میلیمتر در روی زمینه شفاف سبز رنگ، حاوی کلمات ” خروج اضطراری” یا راه پله اضطراری باشند .

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

علائم اضطراری و یا پرمالایت ها کاملا ضد حریق می باشند.

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

در صورتیکه از همه نقاط خروجی علامت خروج دیده نشود باید علائم نورانی دیگری بصورت جهت نما با نورپردازی داخلی یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم حداقل ۱۰ میلیمتر بر زمینه سبز در راهروها یا گذرگاه ها نصب شود.

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

به منظور هدایت صحیح افراد خروجی های مختلف ساختمان باید توسط علائم و تابلوها کاملا واضح و اشکار گردند تا مردم بدانند راههایی غیر از راهی که از آن وارد شده اند نیز برای خروج وجود دارد.

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

علائم نورانی خروج باید دارای نورپردازی داخلی و دارای حروف سفید رنگ باشند.

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

 اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

باید از روشن شدن چراغها و علائم نورانی نصب شده بر فراز دربهای خروج به محض اعلام خطر اطمینان حاصل شود.

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

برای محکم کردن پرمالایت ها می توانید از چسب کرافت استفاده کنید.

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

علائم شب نما

مناسب محیط های تاریک و بدون منبع نور
مناسب محیط های با دود غلیظ به هنگام آتش سوزی
غیر سمی
عاری از رادیواکتیو، فسفر و رنگ سربی

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

علائم اطلاع رسانی ، علائم ترافیکی ، علائم پرهیز از انواع علائم شب نما هستند.

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

Every kinds of permalights:

prohibition signs

warning signs

  trafic signs

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

در بعضی موارد لازم است ترکیبی بیش از یک نوع علامت ایمنی استفاده شود برای مثال علائم نوری با یک علامت صوتی حاوی پیام خطر ( مثل آژیر خطر) ترکیب گردد و یا علائم حرکات دست با ارتباط کلامی ترکیب شود تا افراد را از خطر مطلع نماید.

۱۴۰۰/۰۷/۲۲

اگر امکان قراردادن علامت نورانی بر فراز درب وجود ندارد باید در محلی که به وضوح قابل رویت است نصب شود

۱۴۰۰/۰۷/۲۴

علائم خروج اضطراری

در صورتیکه از همه نقاط خروجی علامت خروج دیده نشود باید علائم نورانی دیگری بصورت جهت نما با نورپردازی داخلی یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم حداقل ۱۰ میلیمتر بر زمینه سبز در راهروها یا گذرگاه ها نصب شود

۱۴۰۰/۰۷/۲۵

علائم خروج اضطراری

  امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک را فراهم میکنند

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

what permalights do?

they are so strong*

they can show the escape ways*

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

علائم نورانی خروج باید دارای نورپردازی داخلی و دارای حروف سفید رنگ بر اساس ضخامت قلم حداقل ۲۰ میلیمتر در روی زمینه شفاف سبز رنگ، حاوی کلمات ” خروج اضطراری” یا راه پله اضطراری باشند

۱۴۰۰/۰۸/۰۴

 اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.

۱۴۰۰/۰۸/۰۵

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید