ساختمانهای بلند مرتبه و چالش های پیش روی مهندسین ایمنی

– تمایلی که در ۳۰ سال اخیر برای احداث ساختمانهای بلند و بزرگ بوجود آمده است، مهندسین ایمنی را با چالش های فراوانی مواجه نموده است. یکی از این چالش ها پخش دود و حرارت ناشی از آتش سوزی در ساختمان و کاهش توانایی فرار متصرفان در ساختمان های بزرگ می باشد که سالانه جان صدها نفر از دست می رود. علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان، نسل جدیدی از علائم خروج است که به جهت کاهش صدمات جانی مورد استفاده قرار می گیرد