آسان یافتن مسیرهای خروجی با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما

آسان یافتن مسیرهای خروجی با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما (پرمالایت آلمان)

آسان یافتن مسیرهای خروجی با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما

در هنگام قطع برق با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان، می توان مسیرهای خروجی را به آسانی مشخص کرد. استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما باعث کاهش آسیب های ناشی ازحوادث احتمالی می گردد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان در زمینه علائم خروج اضطراری شب نما می باشد.

http://www.pfs-co.info