اجرای حفاظت غیر عامل و عامل جهت تامین حفاظت از جان و مال به هنگام حریق

اجرای حفاظت غیر عامل و عامل جهت تامین حفظ جان و مال به هنگام حریق

اجرای حفاظت غیر عامل و عامل جهت تامین حفظ جان و مال به هنگام حریق

در هنگام حریق حفاظت از جان و مال همواره ۲ هدف اصلی علم مهندسی می باشد که جهت تامین هر کدام، انواع حفاظت غیر عامل و عامل اجرا می شود. یکی از موارد دفاع غیر عامل علائم و تابلوهای خروج اضطراری شب نما است.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری محصولات پرمالایت آلمان در ایران می باشد. پرمالایت آلمان از برندهای برتر دنیا در حوزه ایمنی و امنیت محسوب می شود.

http://www.pfs-co.info