نشانی : تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان اندیشه ، کوچه شقایق ، پلاک ۱

تلفن : ۸۸۴۰۰۱۰۶ -۸۶۰۲۲۹۳۱ – ۸۶۰۲۲۹۳۸ – ۸۶۰۲۳۰۴۹

فکس : ۸۶۰۲۳۰۱۴

کدپستی : ۱۵۶۸۸۴۵۶۱۱

پست الکترونیک parsianfajr@pfs-co.info