استفاده از تابلوهای خروج اضطراری

استفاده از خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

استفاده از خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

از تابلوهای خروج اضطراری در مراکز عمومی مانند راه آهن، فرودگاه ها، راهروها، برج ها، بیمارستان ها، هتل ها، پادگان ها، کارخانجات، مترو، پالایشگاه ها و …. استفاده می گردد.

علائم خروج اضطراری شب نما (پرمالایت آلمان) یکی از بهترین برندهای اروپایی است که شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری آن می باشد.

www.safetysigns.ir