برچسب های آلومینیومی شب نما

برچسب های آلومینیومی شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

برچسب های آلومینیومی شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

برچسب های آلومینیومی شب نما بعد از تابش نور ، نور را در خود ذخیره می کنند و در مواقع تاریکی نور ذخیره شده را بازتابش می نمایند. استفاده از این علائم در مواقع اضطراری بسیار حائز اهمیت است.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info