تابلوها و علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تابلوها و علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تابلوها و علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

در بعضی موارد لازم است ترکیبی بیش از یک نوع علامت ایمنی استفاده شود برای مثال علائم نوری با یک علامت صوتی حاوی پیام خطر (مثل آژیر خطر) ترکیب گردد و یا علائم حرکات دست با ارتباط کلامی ترکیب شود تا افراد را از خطر مطلع نماید.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info