نشان دادن مسیر خروج ایمن با علائم شب نما

تابلوها و علائم هشداردهنده

باید در محل هائی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد نصب شوند

امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک را فراهم میکنند

اگر امکان قراردادن علامت نورانی بر فراز درب وجود ندارد باید در محلی که به وضوح قابل رویت است نصب شود

در صورتیکه از همه نقاط خروجی علامت خروج دیده نشود باید علائم نورانی دیگری بصورت جهت نما با نورپردازی داخلی یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم حداقل ۱۰ میلیمتر بر زمینه سبز در راهروها یا گذرگاه ها نصب شود

کاربرد علائم برای نشانه گزاری محوطه ها و مکان های دارای مواد ، خطرناک است

استفاده از تابلوها و علائم ایمنی مندرج در این مقررات جانشین دیگر روش های کنترل خط نمی باشد. برای مثال اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.

در هنگام حریق علاوه بر معماری ایمنی باید از تمهیدات مختلف ایمنی از جمله تابلوها و علائم نشانگر تجهیزات آتش نشانی شب نما  بهره برد تا فردی که دچار وحشت و اضطراب آتش سوزی و احتمالا مقداری دود زدگی و ناتوانی جسمی است، بتواند در وضعیت سرگردان ، به کمک این علائم ، به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی و از ساختمان خارج شود

مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاهها و ساختمان ها به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه جوئی در منابع ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم بوده و باید در محل هائی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد علائم هشدار دهنده نصب کنند.

مالک ساختمان مسئول نصب علائم  راهنما در مکانهای عمومی مثلا راه پله بوده و در صورت عدم اطلاع باید با مسئولین ذیربط در اتش نشانی هماهنگ نماید. صاحبان مشاغل آزاد  نیز مسئول نصب علائم ضروری در داخل قسمت ساختمان خود هستند.

مسئول ایمنی ساختمان باید با نصب تابلوهای تکمیلی جهت باز نگهداشتن مسیرهای خروجی را که معمولا کمتر استفاده می شود و امکان تبدیل آنها به انباری و محل انباشت وسایل وجود دارد الزامی کند. این علائم باید در محل هایی که به وضوح دیده شود با مضمون خروج اضطراری در قسمت مناسبی از درب نصب شوند