کاهش صدمات جانی و مالی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تابلوها و علائم هشداردهنده شب نما پرمالایت آلمان

تابلوها و علائم هشداردهنده شب نما پرمالایت آلمان

چنانچه به هر علتی مثل (پوشیدن وسایل و ابزار ایمنی ) میزان شنوایی یا بینایی کاهش یابد ، استفاده از هشدارهای ایمنی برای بهتر دیدن و شنیدن الزامی می باشد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان در زمینه علائم خروج اضطراری شب نما می باشد.

http://www.pfs-co.info