علائم آلومینیومی هشدار دهنده شب نما (پرمالایت آلمان)

تابلوها و علائم هشدار دهنده ۴

در مواردی که احتمال تهدید سلامت و ایمنی کارکنان وجود داشته و با نظارت های لازم مهندسی و سیستم های ایمنی قابل پیشگیری و کنترل نباشد ، کارفرمایان ملزم هستند که از وجود تابلوها و علائم لازم و کافی و نصب علائم در محیط یقین حاصل نمایند.

۹۹/۱۱/۶