ترمز پله سمباده ای (پارسیان فجر سپهر)

ترمز پله سمباده ای (پارسیان فجر سپهر)

ترمز پله سمباده ای (پارسیان فجر سپهر)

نوارهای سمباده ای پشت چسب دار هستند و برای محکم کردن آن ها می توان از چسب کرافت استفاده کرد. عرض نوارها ۵ و ۱۰ سانتی متر می باشند و در رول های ۱۸ متری عرضه می شوند.

شرکت پارسیان فجر سپهر ارائه دهنده ترمز پله سمباده ای می باشد.

http://www.pfs-co.info