علائم خروج اضطراری شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تسریع بخشیدن روند معرفی خطرات به کارکنان با علائم شب نما

تسریع بخشیدن روند معرفی خطرات به کارکنان با علائم شب نما

برخی از صنایع بسیار بزرگ بوده و در نتیجه تنوع خطرات در آنها نیز بیشتر می باشد. در صنایع بزرگ تقریبأ غیر ممکن است که در اثر تجربه، تمامی کارکنان به تمامی خطرات و محل ها آشنا شوند. با نصب علائم شب نما در محیط های کاری می توان روند معرفی خطرات به کارکنان را تسریع بخشید. این علائم محصول شرکت پرمالایت آلمان می باشند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info