حادثه ۱۱ سپتامبر و نجات هزاران نفر به علت استفاده از علائم شب نما در ساختمان های تجارت جهانی

– آیا می دانستید در حادثه ۱۱ سپتامبر به علت استفاده از علائم شب نما در ساختمان های تجارت جهانی، هزاران نفر مسیرهای خروج را در میان تاریکی و دود پیدا کردند و توانستند قبل از فروریزی ساختمان ،آن را ترک کنند؟ آنها جان خود را مدیون این علائم هستند/شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری علائم شب نما محصولات پرمالایت آلمان در ایران