حفاظت از جان و مال دو هدف اصلی علم مهندسی که جهت تامین هر کدام انواع حفاظت غیر عامل و عامل اجرا می شود

-در هنگام حریق حفاظت از جان و مال، همواره ۲ هدف اصلی علم مهندسی می باشد که جهت تامین هر کدام انواع حفاظت غیر عامل و عامل اجرا می شود. یکی از موارد دفاع غیر عامل علائم و تابلوهای خروج اضطراری است که در سال های اخیر تحقیقات زیادی در مورد آنها انجام شده و محصولات جدیدی با عملکرد نورتابی در تاریکی، وارد صنعت ایمنی شده است/علائم خروج اضطراری شب نما شرکت پرمالایت آلمان که شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری این محصولات در ایران است، از برندهای برتر دنیا  در حوزه امنیت و ایمنی محسوب می شود