خروج اضطراری با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

خروج اضطراری یا علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

خروج اضطراری با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

برای نصب علائم خروج اضطراری، باید در محلی که به وضوح قابل رویت بوده و کمتر امکان کثیف یا پنهان شدن در پشت موانع را دارد نصب گردد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info