علائم خروج اضطراری محصول شرکت پرمالایت المان

خروج اضطراری شب نما (پرمالایت آلمان)

خروج اضطراری شب نما (پرمالایت آلمان)

خروج اضطراری شب نما می بایست در صورتی که امکان قرار دادن علامت نورانی بر بالای درب وجود ندارد در محلی که به وضوح قابل دیدن است و کمتر امکان کثیف یا پنهان شدن در پشت موانع را دارد نصب گردد.

https://www.safetysigns.ir

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان در زمینه علائم خروج اضطراری شب نما می باشد.