علامت گذاری راه های خروج با علائم شب نما

خروج اضطراری (شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان)

خروج اضطراری (شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان)

برای نصب علائم خروج اضطراری، اگر امکان قرار دادن علائم نورانی بر فراز درب وجود ندارد باید در محلی که به وضوح قابل رویت بوده و کمتر امکان کثیف یا پنهان شدن در پشت موانع را دارد نصب گردد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان در زمینه علائم خروج اضطراری شب نما می باشد.

http://www.pfs-co.info