راه حل ارائه شده برای تخلیه سریع افراد در تاریکی و دود

راه حل ارائه شده برای تخلیه سریع افراد در تاریکی و دود

راه حل ارائه شده برای تخلیه سریع افراد در تاریکی و دود

تخلیه سریع افراد در تاریکی و دود با استفاده از تابلوهای خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان امکان پذیر می باشد. در هنگام حادثه مسیرهای ایمن توسط این علائم مشخص می گردد. برچسب شب نما بعد از تابش نور به آن ، نور را در خود ذخیره می کند و در تاریکی نور ذخیره شده را بازتابش می کند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری محصولات پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info