سرعت بخشیدن روند معرفی خطرات به کارکنان با استفاده از علائم شب نما در محیط های کاری

سرعت بخشیدن روند معرفی خطرات به کارکنان در محیط های کاری با استفاده از علائم شب نما

سرعت بخشیدن روند معرفی خطرات به کارکنان در محیط های کاری با استفاده از علائم شب نما

با نصب علائم شب نما در محیط های کاری می توان روند معرفی خطرات به کارکنان را تسریع کرد. این امر کمک شایانی به نجات جان افراد هنگام وقوع حوادث می نماید . این علائم محصول شرکت پرمالایت آلمان می باشند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info