سرپله های سمباده ای

سرپله های سمباده ای پرمالایت آلمان

سرپله های سمباده ای جهت جلوگیری از لغزش و سرخوردن در لبه پله ها مورد استفاده قرار می گیرند. این نوارها با عرض های ۵ و ۱۰ سانتی متری موجود می باشند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info