سرپله های عاجدار شب نما پرمالایت آلمان قابل نصب روی لبه پله و جهت جلوگیری از سرخوردن لبه پله می باشد به علاوه دارای خاصیت شب نما می باشد .متراژ هر شاخه چهار متر و نیم می باشد .