خروج افراد از ساختمان هنگام آتش سوزی

شرکت پارسیان فجر سپهر تنها نماینده رسمی علائم خروج اضطراری PERMALIGHT آلمان در ایران

شرکت پارسیان فجر سپهر تنها نماینده رسمی علائم خروج اضطراری PERMALIGHT آلمان در ایران

این علائم جهت مشخص کردن مسیر راه های خروج اضطراری در مواقع تاریک و قابل استفاده در مکان های پرتردد می باشد.

http://www.pfs-co.info