شرکت پارسیان فجر سپهر عرضه کننده علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

شرکت پارسیان فجر سپهر عرضه کننده علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

شرکت پارسیان فجر سپهر عرضه کننده علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

در مواقعی که آتش سوزی رخ می دهد به منظور جلوگیری از ایجاد وحشت و اضطراب در افراد می توان از علائم خروج اضطراری شب نما داخل ساختمان استفاده کرد تا بتوانند به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی کنند و از ساختمان خارج گشته و نجات پیدا کنند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان می باشد.

http://www.pfs-co.info