ضرورت نصب علائم شب نما در محیط کار

ضرورت نصب علائم شب نما در محل کار

ضرورت نصب علائم شب نما در محل کار

در کارخانه های بزرگ ، نصب علائم شب نما به دلیل آشنا نبودن تمامی کارکنان به تمام خطرات ضرورت دارد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info