علائم خروج اضطراری پرمالایت آلمان (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم آلومینیومی هشداردهنده شب نما (پرمالایت آلمان)

علائم آلومینیومی هشداردهنده شب نما (پرمالایت آلمان)

علائم آلومینیومی شب نما برای نمایش شرایط ایمن محل کار و زندگی و همچنین برای نشان دادن مسیرهای خروج ایمن به کار می رود.

تابلوهای شب نما در روشنایی نور را جذب کرده و ذخیره می کنند و در تاریکی آن را بازتابش می کنند.در ضمن رنگ این علائم به صورت کوره ای می باشد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان می باشد.

http://www.pfs-co.info