علامت گذاری راه های خروج با علائم شب نما

علائم ایمنی خروج اضطراری محیط کار (شب نما)

به دنبال حوادثی مانند زلزله و آتش سوزی، اولین اقدامی که صورت می گیرد قطع جریان برق است. بعد از قطع شدن جریان برق، محیط تاریک می گردد. این علائم شب نما به افراد برای خارج شدن از ساختمان کمک می کند.

http://www.pfs-co.info