علائم ایمنی شب نما(محصول پرمالایت آلمان)

علائم ایمنی خروج اضطراری شب نما (محصول شرکت پرمالایت آلمان)

علائم ایمنی خروج اضطراری شب نما (محصول شرکت پرمالایت آلمان)

در پی حوادثی مانند زلزله و آتش سوزی، علائم ایمنی شب نما به افراد برای خارج شدن از ساختمان کمک می کنند.

http://www.pfs-co.info