علائم و تابلوهای خروج اضطراری شب نما به عنوان یکی از موارد دفاع غیرعامل

علائم ایمنی safteysign

شرکت پارسیان فجر سپهر در راستای رضایت مندی مشتریان خود اقدام به بازرسی و کنترل پروژه های انجام شده در سال های قبل با هماهنگی مشتریان نموده تا در صورت نیاز به کامل نمودن علایم راهنما و هشدار دهنده در ساختمان های مشتریان اقدام نماید.
در این راستا از کلیه مشتریان این شرکت دعوت نموده تا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۴۰۰۱۰۶ تماس حاصل نمایند.