خروج افراد از ساختمان هنگام آتش سوزی

علائم خروج اضطراری شب نما (بارنگ کوره ای)

علائم خروج اضطراری شب نما (بارنگ کوره ای)

علائم خروج اضطراری شب نما به هنگام تخلیه اضطراری افراد به کار می رود. این علائم امکان خروج آسان و بی خطر را از محیط های تاریک فراهم می کنند. علائم شب نما غیر سمی بوده و عاری از رنگ سربی، فسفر و رادیواکتیو می باشند.

http://www.pfs-co.info