علائم خروج اضطراری شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

به موجب ضرورت اجرای مبحث ۳ و ۲۱ مقررات ملی ساختمان ،شرکت پارسیان فجر سپهر محصولاتی را با عنوان علائم خروج اضطراری شب نما ارائه می نماید. این علائم محصول شرکت پرمالایت آلمان می باشد و فاقد فسفر و مواد رادیواکتیو می باشد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info