علامت گذاری راه های خروج با علامت شبنما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت

علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت

به موجب ضرورت اجرای مبحث ۳ و ۲۱ مقررات ملی ساختمان این شرکت محصولی را با عنوان علائم خروج اضطراری شب نما، سرپله های عاج دار شب نما و همچنین سرستون های عاج دار شب نما ارائه می نماید.

علائم فوق محصول شرکت Permalight آلمان می باشد.

https://www.safetysigns.ir

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info