علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان

علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما در مکان هایی چون مراکز اداری، رفاهی، تجاری و مجتمع های مسکونی جهت نشان دادن راه های خروجی به کار می روند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری شرکت پرمالایت آلمان می باشد .

http://www.pfs-co.info