علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان

علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان (پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما جهت نشان دادن مسیرهای خروجی به کار می روند. این علائم محصول پرمالایت آلمان می باشند. شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان می باشد.

http://www.pfs-co.info