موارد استفاده از تابلوهای خروج اضطراری شب نما ساختمان ها و مراکز عمومی

علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان(شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما محصول شرکت پرمالایت آلمان(شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما به منظور نشان دادن مسیر خروجی در مواقع اضطراری به کار می روند. این علائم محصول شرکت پرمالایت آلمان می باشند. شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان می باشد.

https://www.safetysigns.ir