نصب علائم شب نما در محیط کار (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان (با رنگ کوره ای)

علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان (بارنگ کوره ای)

علائم خروج اضطراری شب نما به هنگام تخلیه اضطراری افراد به کار می رود. این علائم امکان خروج آسان و بی خطر را از محیط های تاریک فراهم می کنند. علائم شب نما غیر سمی بوده و عاری از رنگ سربی، فسفر و رادیواکتیو می باشند.

http://www.pfs-co.info