علامت گذاری راه های خروج با علامت شبنما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضظراری شب نما بدون نیاز به الکتریسیته (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم خروج اضظراری شب نما بدون نیاز به الکتریسیته (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم آلومینیومی خروج اضطراری شب نما با رنگ کوره ای، عاری از رنگ سربی، فسفر و رادیواکتیو می باشند. این علائم در برابر حریق مقاوم بوده و دارای نوردهی میرا بین ۸_۳۶ ساعت می باشند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری Permalight آلمان

http://www.pfs-co.info