علامت گذاری راههای خروج و دسترسی های خروج با علامت تأیید شده

علائم شب نما

برای محکم کردن پرمالایت ها می توانید از چسب کرافت استفاده کنید.
ضد حریق و عاری از رادیواکتیو، فسفر و رنگ سربی هستند.
اگر در کارگاه ها خطر آتش سوزی مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، علاوه بر اقدامات احتیاطی و پیشگیری های ضروری در مقررات ، نصب تابلوی سیگار کشیدن ممنوع هم الزامی است.