علائم هشدار دهنده محصول پرمالایت آلمان

علائم هشداردهنده محصول پرمالایت آلمان

علائم هشداردهنده محصول پرمالایت آلمان

علائم هشداردهنده باید در محل هایی که احتمال خطر تهدید کننده برای سلامت و ایمنی افراد وجود دارد نصب گردند. در ضمن این علائم امکان خروج بی خطر و آسان را از محیط های تاریک فراهم می کنند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info