کاهش صدمات جانی با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علائم هشدار دهنده ایمنی (پرمالایت آلمان)

علائم هشدار دهنده ایمنی (پرمالایت آلمان)

مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاه ها و ساختمان ها به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه جویی در منابع ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب می باشند. این امر توسط تابلوها و علائم میسر بوده و باید در محل هایی که احنمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد علائم هشدار دهنده نصب گردند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info