تابلوهای خروج اضطراری شب نما

علائم هشدار دهنده و ایمنی آلومینیومی شب نما محصول پرمالایت آلمان

علائم هشدار دهنده و ایمنی آلومینیومی شب نما محصول پرمالایت آلمان

علائم هشدار دهنده شب نما در روشنایی نور را جذب کرده و ذخیره می کنند و در تاریکی آن را بازتابش می کنند. رنگ این علائم به صورت کوره ای می باشد.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info