علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان

علامت گذاری راه های خروج با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما

طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ، علامتگذاری راههای خروج و دسترسی های خروج باید با علامت تأیید شده باشند. این علائم خروج اضطراری جهت و سمت رسیدن به خروج را با استفاده از پیکان نشان می دهند.

http://www.pfs-co.info

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان