حفاظت از جان و مال از اهداف اصلی علمی و مهندسی

علامت گذاری راه های خروج با علائم شب نما

علامت گذاری راه های خروج با علائم شب نما

طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، علامت گذاری راه های خروج باید با علامت تأیید شده باشند. که این علائم خروج اضطراری سمت و جهت رسیدن به خروج را با پیکان نشان می دهند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info