علامت گذاری راه های خروج با علامت شبنما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علامت گذاری راه های خروج با علامت شبنما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علامت گذاری راه های خروج با علامت شبنما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، علامت گذاری راه های خروج باید با علامت تأیید شده باشند. این علائم خروج اضطراری جهت رسیدن به راه های خروج را نشان می دهند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری محصولات پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info