علامت گذاری راههای خروج و دسترسی های خروج با علامت تأیید شده

علامت گذاری راه های خروج و دسترسی های خروج با علامت تأیید شده

علامت گذاری راه های خروج و دسترسی های خروج با علامت تأیید شده

طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، علامت گذاری راه های خروج و دسترسی های خروج باید با علامت تأیید شده باشند. که این علائم خروج اضطراری سمت و جهت رسیدن به خروج را با پیکان نشان می دهند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری علائم خروج اضطراری شب نما محصول پرمالایت آلمان می باشد.

http://www.pfs-co.info