علائم خروج اضطراری شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

علایم آلومینیومی هشدار دهنده

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری Permalight آلمان در راستای اجرای مبحث سوم و بیستم مقررات ملی ساختمان محصولات وارداتی خود را در این زمینه معرفی می نماید.

علائم ایمنی به مجموعه ای از نشانه هایی گفته می شود که برای آگاهی از وضعیت ایمنی در محیط های کاری، خانگی و عمومی به کار می روند .

برخی از این علائم شامل تابلوهای هشداردهنده، رنگ های ایمنی، لباس های ایمنی و تجهیزات ایمنی می باشند.

با استفاده از این علائم، افراد به راحتی می توانند هشدارهای مربوط به خطرات مختلف را پیش از وقوع آن ها تشخیص دهند و از خطرات جلوگیری کنند.

علائم ایمنی می تواند به هرگونه هشداری، نشانه، تابلو یا نماد اشاره کند .

علائم ایمنی از کم هزینه ترین و ساده ترین روش های کنترل و پیشگیری از خطرات هستند.