علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

علائم خروج اضطراری شب نما پرمالایت آلمان

هنگام مواقع آتش سوزی برای جلوگیری از ایجاد وحشت و اضطراب ناشی از آتش سوزی در افراد، می توان از علائم نشان دهنده تجهیزات آتش نشانی شب نما داخل ساختمان استفاده کرد تا بتوانند به سرعت مسیرهای خروج اضطراری را شناسایی کنند و از ساختمان خارج گردند. https://www.safetysigns.ir

شرکت پارسیان فجرسپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان می باشد.