نشان دادن مسیر خروج ایمن با علائم شب نما

نشان دادن مسیر خروج ایمن با علائم شب نما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

نشان دادن مسیر خروج ایمن با علائم شب نما

با استفاده از علائم خروج اضطراری شب نما می توان خروج ایمن افراد را تسهیل کرد .

این علائم آلومینیومی، عاری از فسفر و مواد سمی هستند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info