نصب علائم خروج اضطراری یا شب نما

نصب علائم خروج اضطراری یا شب نما محصول پرمالایت آلمان

نصب علائم خروج اضطراری یا شب نما محصول پرمالایت آلمان

نصب علائم شب نما باید در محلی که به وضوح دیده می شود و امکان کمتر کثیف یا پنهان شدن در پشت موانع را دارد نصب گردد. این علائم محصول پرمالایت آلمان می باشند.

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری پرمالایت آلمان

http://www.pfs-co.info