نوارهای سمباده ای (ترمز پله) پارسیان فجر سپهر

نوارهای سمباده ای (ترمز پله) پارسیان فجر سپهر

نوارهای سمباده ای (ترمز پله) پارسیان فجر سپهر

نوارهای سمباده ای پشت چسب دار هستند و در صورت تمایل برای محکم کردن آن ها می توان از چسب کرافت استفاده کرد. این نوارها به منظور جلوگیری از سر خوردن در لبه پله ها استفاده می شوند. این نوارها با عرض های ۵ و ۱۰ سانتی متری و در رول های ۱۸ متری قابل عرضه می باشند.

شرکت پارسیان فجر سپهر ارائه دهنده نوارهای سمباده ای (ترمز پله) می باشد.

http://www.pfs-co.info